Złóż e-wniosek

Wyślij drogą elektroniczną

WSZYSTKIE POLA SĄ OBOWIĄZKOWE

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przydziale mieszkania

Jedno gospodarstwo domowe może starać się o przydział jednego lokalu.
Prosimy o złożenie jednego wniosku na dane gospodarstwo domowe.
PTBS Sp. z o.o. informuje, że ostateczny termin składania e-Wniosków
upływa z końcem dnia 23 lutego 2020 r. E-Wnioski złożone po tej dacie
nie będą brane pod uwagę.

Formularz już nie jest aktywny